Εξοικείωση

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τις γνώσεις μας, όλα τα προφίλ χρηστών μας έχουν δημιουργηθεί από πραγματικούς ανθρώπους. Δεν δημιουργούμε bots, ψεύτικα προφίλ ή μη αυθεντικούς χρήστες. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει απατηλά προφίλ που δημιουργήθηκαν από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτά τα απατηλά προφίλ δεν σχετίζονται καθόλου με εμάς. Παρακολουθούμε ενεργά τον ιστότοπο για spam, bots, ψεύτικα προφίλ και μη αυθεντικούς χρήστες και αφαιρούμε κάθε τέτοιο περιεχόμενο και/ή προφίλ που εντοπίζουμε. Όλο το περιεχόμενο ελέγχεται πριν από τη δημοσίευση. Αν πιστεύετε ότι έχετε συναντήσει τέτοιο περιεχόμενο και/ή προφίλ, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ICEBREAKER ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ

Κατά την εγγραφή για τις υπηρεσίες μας, ρωτάμε όλους τους χρήστες μας αν θα ήθελαν να εγγραφούν στις υπηρεσίες Icebreaker News και Icebreaker Actions (οι ""Υπηρεσίες Icebreaker"" ή ""Υπηρεσίες""). Μέσω αυτών των Υπηρεσιών, στέλνουμε μηνύματα Icebreaker, βλέπουμε προφίλ, στέλνουμε αιτήματα φιλίας και στέλνουμε δώρα (""Ενέργειες Icebreaker"" ή ""Ενέργειες"") εκ μέρους και στο όνομα των συναινούντων εγγεγραμμένων χρηστών. Οι Ενέργειες Icebreaker στοχεύουν να εισάγουν τους χρήστες μεταξύ τους, να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν τη συνομιλία μεταξύ των χρηστών, να ενθαρρύνουν τους χρήστες να απαντούν στο περιεχόμενο του άλλου, να εισάγουν νέους χρήστες στα πιο ενεργά μέλη της κοινότητάς μας και γενικά να προωθούν τη χρήση της υπηρεσίας μας.

Οι Ενέργειες Icebreaker αναγνωρίζονται από το σήμα Icebreaker . Οι Ενέργειες Icebreaker μπορεί να ενεργοποιηθούν αυτόματα ή να προσαρμοστούν από εμάς κατά περίπτωση. Δεν συμμετέχουμε σε Ενέργειες Icebreaker εκ μέρους οποιωνδήποτε χρηστών που έχουν ακυρώσει τη συνδρομή τους, ακυρώσει τον λογαριασμό τους ή δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τους προηγούμενους τέσσερις (4) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες. Μπορείτε να απεγγραφείτε από τις Υπηρεσίες Icebreaker επικοινωνώντας μαζί μας. Αν απεγγραφείτε από τις Υπηρεσίες Icebreaker, δεν θα λαμβάνετε πλέον Ενέργειες Icebreaker και οι Ενέργειες Icebreaker δεν θα αποστέλλονται πλέον εκ μέρους σας και στο όνομά σας.

Οι Ενέργειες Icebreaker αποστέλλονται εκ μέρους σας σε εγγεγραμμένους χρήστες που ταιριάζουν με μία (1) ή περισσότερες από τις προτιμήσεις σας. Αν ένας εγγεγραμμένος χρήστης ταιριάζει με τις προτιμήσεις ενός μεγάλου αριθμού άλλων χρηστών, θα λάβει μόνο περιορισμένο αριθμό Ενεργειών Icebreaker, όλα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Παρακαλώ σημειώστε: Οι χρήστες που σας στέλνουν Ενέργειες Icebreaker μπορεί να μην απαντούν για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, ο χρήστης δεν ενδιαφέρεται να απαντήσει ή ο χρήστης μπορεί να μην ελέγχει ενεργά τον λογαριασμό του/της.

Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αποφασίσετε ποιες συγκεκριμένες Ενέργειες Icebreaker θα λάβουμε εκ μέρους σας ή σε ποιον θα απευθυνθούν αυτές οι Ενέργειες Icebreaker. Έχουμε το δικαίωμα να μην λάβουμε καμία Ενέργεια Icebreaker εκ μέρους σας. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό Ενεργειών Icebreaker που θα ληφθούν εκ μέρους σας.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα βρείτε έναν συνεργάτη δραστηριοτήτων. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ www.lov.dating ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.